Често задавани въпроси

За да получи право да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през www.scandles.bg продукти, Клиентът е необходимо да заяви съгласието си с настоящите Общи условия. Клиентът не е необходимо да регистрира свой профил, а единствено да попълни форма за поръчка, с което да я заяви.

При попълването на форма за поръчка се изисква доброволно попълване на Вашите лични данни като: име, фамилия, адрес за доставка, телефон и имейл. Събираната информация ще бъде обработвана и използвана единствено във връзка с обработка на поръчките и осигуряване на услугите, които желаете да получите от нас и нашия уеб сайт. Тези данни няма под никаква форма да бъдат предоставяни, продавани или давани под наем на трети лица или използвани за други цели. Възможно е да получите телефонно обаждане или имейл за потвърждение на Вашата поръчка.

Всяка заявка за покупка от Клиента през www.scandles.bg, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е направило поръчката и е дало личните си данни.

Поръчка/Заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:
1. Клиентът натиска виртуалния бутон “Начало или Продукти” и получава достъп до предлаганите от сайта продукти;
2. Клиентът определя вида и количеството на стоките, които да добави в кошницата си/количката си;
3. След натискане на виртуален бутон “Кошница/количка с изписано общо количество и обща цена“ , визуализиран на сайта, Клиентът вижда какво е добавил в кошницата си/количката си;
4. След натискане на виртуален бутон “Поръчайте“,  Клиентът въвежда данните си – имена, информация за адреса на доставка и телефонен номер за връзка;
5. Заявката за покупка на стока през www.scandles.bg се счита за извършена след натискане на бутона “Поръчване“ и съгласяване с „правила и условия на сайта“
При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за Scandles не възниква задължение за нейното изпълнение.

Заявката за покупка се приема от Scandles чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, посочените данни и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

Методи на плащане:
  • Наложен платеж
  • Плащане с карта (кредитна или дебитна)
    • Непосредствено след заявената поръчка
    • С фактура
* Ако е посочено плащане по банка, заявката за покупка на стока през www.scandles.bg се счита за извършена след натискане на бутона “Поръчване“, съгласяване с „правила и условия на сайта“ и потвърждаване на плащането от страна на Scandles.

Заявената за покупка стока се изпраща на посочения от Клиента адрес за доставка в следните срокове:
• най-късно до 3 (три) работни дни – за територията на страната.
Scandles не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената стока в наличност, Scandles в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка, уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при регистрацията телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес. Scandles може да промени състава на поръчката по желание на Клиента.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка от куриерска фирма.

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не потърси доставената до офис на куриер стока;не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Scandles се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

За всички поръчки се начислява цена за доставка спрямо тарифата на куриерската фирма. Имате възможност да използвате курирски фирми Еконт или SPEEDY с опция приемане на поръчката в офиса на фирмата-куриер или до личен адрес, предоставен от клиента с доставка чрез една от посочените две куриерски фирми.

Заявената за покупка стока се изпраща на посочения от Клиента адрес за доставка най-късно до 3 (три) работни дни – за територията на страната.

Безплатна доствка се осъществява при поръчка над 80 лв.

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.scandles.bg, като върне стоката в срок от 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до Scandles  и да върне стоката с ненарушена цялост. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на имейл адрес scandlesbg@gmail.com. Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й.

Правото на отказ не се прилага при доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики.

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
• доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
• при транспортирането стоката е билa повредена.
След получаване на стоката, Клиентът има право да поиска връщането й при наличието на несъответствие на стоката с договореното, което не е могло да бъде установено при обикновен преглед на същата.
В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до Scandleс.

Scandles е длъжнa да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми, не по-късно от 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата, на която е получена върнатата стока.